1998-ci ildən bəri böyüyən dünyaya kömək edirik

63 # polad qəlib